Zauberman Stamp_gold

הקולקציה

מאפייני הסדרות

סדדרת הקברנה סוביניון

Wine Glass Hand - Zauberman - Yellow

סדרת הדגל של היקב, מיוצרת מ- 100% ענבי קברנה סובניון שעברו תהליך ייבוש. מאופיין בגוף מלא, טעמים וארומות נפלאים של פרי ושל חבית. היישון בחביות ממושך ואורך 3-4 שנים. בחלק משנות הבציר עובר היין פעמיים חבית חדשה במהלך תקופת ההתיישנות.

סדרת המרלו

Wine Glass Hand - Zauberman - Yellow

מבוססת על זן המרלו בתוספת עד 15% קברנה סובניון, עוברת יישון בחביות צרפתיות למשך כשלוש שנים. מאופיינת בחלקות ועדינות המרלו, עם השפעה וגוף משמעותי שתורם הקברנה. הסדרה מאופיינת בחלקות ועדינות המרלו, עם השפעה וגוף משמעותי שתורם הקברנה.

סדרת השרדונה

Wine Glass Hand - Zauberman - Yellow

מיוצרת מ- 100% ענבי שרדונה שעברו תהליך ייבוש ארוך ואיטי. היין עובר יישון קצר בחביות אלון צרפתיות להעמקת הטעמים ומאופיין באחוזי אלכוהול גבוהים 15.5-16 אחוז.

סדרת הרוזה

Wine Glass Hand - Zauberman - Yellow

מיוצרת מענבי מרלו וקברנה סובניון ,ע"י סחיטה של אשכולות שלמים. תהליך התסיסה מתבצע על מוצקי סחיטה של שרדונה להעמקת הארומות של היין.

קברנה סוביניון (200%) 2009 Zaubergold

שנת בציר: 2009.

סוג ענב: 100% קברנה סובניון.

זמן יישון בחבית: 40 חודש. ללא סינון.

חבית: שילוב חביות חדשות GAMBA, TARANSAUD.

200%: פעמיים חביות עץ חדשות.

אחוז אלכוהול: 17%

מספר בקבוקים שיוצרו: 1438

קברנה סוביניון Limited Edition 2011

שנת בציר: 2011.

סוג ענב: 100% קברנה סוביניון.

זמן יישון בחבית: 37 חודש. ללא סינון.

חבית: שילוב חביות חדשות GAMBA, TARANSAUD.

אחוז אלכוהול: 16.3%.

מספר בקבוקים שיוצרו: 895 בסדרה מיוחדת.

מרלו מיוחד 2011 Equanimity

שנת בציר: 2011.

סוג ענב: % מרלו, 10% קברנה 2011 LIMITED EDITION.

זמן יישון בחבית: 30 חודש. ללא סינון.

חבית: צרפתית, חביות חדשות מסוג TARANSAUD.

אחוז אלכוהול: 15.5%.

מספר בקבוקים שיוצרו: 1666 בסדרה מיוחדת.

קברנה סוביניון Limited Edition 2016

שנת בציר: 2016.

סוג ענב: 100% קברנה סוביניון.

זמן יישון בחבית: 36 חודשים.

חבית: שילוב חביות חדשות GAMBA, TARANSAUD.

אחוז אלכוהול: 15.4%.

מספר בקבוקים שיוצרו: 900 בסדרה מיוחדת.

מרלו Special Edition 2016

שנת בציר: 2016.

סוג ענב: 88% מרלו, 12% קברנה 2011 LIMITED EDITION.

זמן יישון בחבית: 30 חודש. ללא סינון.

חבית: שילוב חביות חדשות GAMBA, TARANSAUD.

אחוז אלכוהול: 15.2%.

מספר בקבוקים שיוצרו: 1450 בסדרה מיוחדת.

קברנה סוביניון (200%) 2017 Zaubergold

שנת בציר: 2017.

סוג ענב: 100% קברנה סוביניון.

זמן יישון בחבית: 44 חודש. ללא סינון.

חבית: שילוב חביות חדשות GAMBA, TARANSAUD.

200%: פעמיים חביות עץ חדשות.

אחוז אלכוהול: 17%

מספר בקבוקים שיוצרו: 746 בסדרה מיוחדת.

מרלו מיוחד 2017 Equanimity

שנת בציר: 2017.

סוג ענב: 80% מרלו, 20% קברנה 2011 LIMITED EDITION.

זמן יישון בחבית: 33 חודש. ללא סינון.

חבית: שילוב חביות חדשות GAMBA, TARANSAUD.

אחוז אלכוהול: 15.0%.

מספר בקבוקים שיוצרו: 1700 בסדרה מיוחדת.

קברנה סוביניון (200%) 2018 Zaubergold

שנת בציר: 2018.
סוג ענב: 100% קברנה סוביניון.

זמן יישון בחבית: 42 חודשים. ללא סינון.


חבית: שילוב חביות חדשות GAMBA, TARANSAUD.

אחוז אלכוהול: 17%

בקבוקים שיוצרו: 600 בקבוקים בסדרה ממוספרת מתוכם 60 מגנומים.

מרלו מיוחד 2018 Equanimity

שנת בציר: 2018.

סוג ענב: 82% מרלו, 18% קברנה 2018 LIMITED EDITION.

זמן יישון בחבית: 40 חודש. ללא סינון.

אחוז אלכוהול:
17.3%.

מספר בקבוקים שיוצרו: 1440 בסדרה מיוחדת .

שרדונה 2020

שנת בציר: 2020.

סוג החבית: חבית טרנסו מיוחדת ליין לבן.
אחוז אלכוהול:

כ - 16.0%.

בקבוקים שיוצרו:

כ - 250.

שרדונה 2021

שנת בציר: 2021.

סוג ענב: 100% שרדונה

זמן יישון בחביות: כ-3 חודשים. ללא סינון.

סוג החבית: חבית טרנסו מיוחדת ליין לבן.

אחוז אלכוהול: כ - 15.5%.

בקבוקים שיוצרו: כ - 120 בסדרה ממוספרת.

רוזה 2021

שנת בציר: 2021.

סוג ענב: 65% קברנה , 35% מרלו.

תסיסה: 14 יום בתוספת המוצקים של השרדונה.

אחוז אלכוהול: כ – 15.5%.

מספר בקבוקים שיוצרו: כ - 360 בסדרה מיוחדת .

או דה ווי

זיקוק כפול של יין לבן מסוג מוסקט אלכסנדרוני.

.סוג ענב: מוסקט אלכסנדרוני


אחוז אלכוהול: 40%.

בקבוקים שיוצרו: כ - 200.

פורט 20/20

שנת בציר: 2001 עם תוספות קטנות במשך השנים עד 2018.

סוג ענב: 70% קברנה , 20% מרלו , 10% פטי וורדו.

יושן בחבית: כ – 20 שנה.

סוג החבית: שילוב חביות חדשות מסוג TARANSAUD , GAMBA.

אחוז אלכוהול: כ – 20% .

מספר בקבוקים שיוצרו: 880 בסדרה מיוחדת .

״זהו יין עוצמתי, גוף מלא,אלכוהולי, טאניני וסמיך. מציג שפע פרי ועץ. יין עולם חדש. עשוי היטב ומעניין.״

דניאל רוגלוב

|

מרלו 2007