Zauberman Stamp_gold

ספריית היקב

המיוחדים של זאוברמן

המיוחדים שלנו כוללים בקבוקים שהשתבחו עם השנים ומהם נותרו יחידים בספריית היקב. ציידי יין מיומנים ייהנו מהבקבוקים הוותיקים והבודדים שלנו, שמחירם מאמיר עם השנים. הספרייה המיוחדת נמצאת במרתף היינות שלנו שם שוכבים בנחת סדרות מיוחדות של בקבוקי עלית בודדים. הללו השתבחו עם השנים תחת תנאים אופטימליים. יינות אלה מהמיוחדים והמשובחים של היקב נבחרו על ידי הבעלים בקפידה מתוך ראיית הפוטנציאל העתידי שלהם. בעלי היקב "שמרו" את הללו למפגשים מיוחדים או ללקוחות "מביני עניין" שידעו לעמוד על טיבם וייחודם.

קברנה 2002
Limited Edition

מרלו 2002

קברנה 2001
Limited Edition

מרלו 1999

קברנה 2005
Limited Edition

קברנה 2004
Zaubergold

מרלו 2004

קברנה 2003
Limited Edition

קברנה 2007
Limited Edition

מרלו 2006
Special Edition

קברנה 2006
Limited Edition

מרלו 2005
Special Edition

מרלו 2010
Special Edition

מרלו 2008
Special Edition

קברנה 2008
Limited Edition