Zauberman Stamp_gold

תהליך הייצור

תהליך הייצור

חושבים אחרת ועושים אחרת

זאוברמן הינו יקב בוטיק עם חותם טעם אישי של בעליו. תהליך הייצור המיוחד, חסר הפשרות שאינו מביא בחשבון עלויות הוא זה שמכתיב ייצור בכמויות שאינן מסחריות, כאלה המאפיינות יינות שטופלו באופן אישי.

כרם היקב ממוקם באזור שפלת יהודה ושייך לבעלי היקב, אזור זה מאופיין בטמפרטורות יום גבוהות המאפשרות פרי עתיר בסוכרים, ארומה וטעם עשיר ומאידך "במפל טמפרטורה" בין היום ללילה, התורם להבשלה טובה של הפרי.

מעקב אחר תהליך הייצור מלמד על שימת לב חסרת פשרות: בציר הענבים נעשה באופן ידני ומבטיח שמירה ובקרה על הפרי שנקטף, כמו גם מניעת כניסה של עלים או חרקים.

לאחר הבציר עוברים הענבים ייבוש בסלסלות התלויות במתקן ייבוש ייעודי וייחודי שפותח ע"י בעלי היקב. הענבים, עתרי העסיס, שזכו לליטוף השמש של שפלת יהודה, עוברים את תהליך הייבוש בטמפרטורה נמוכה מאד במתקן הסמוך לכרם, הטמפרטורות הנמוכות ואידוי הנוזלים המבוקר משאירים את הזאוברמן עם שלושת המאפיינים השמורים לו: הצבע העז, הטעם הייחודי והארומה המשכרת.

אם כך הייבוש מייצר לנו ריכוז והעצמת טעמים וארומות באמצעות הקטנת כמות הנוזלים בפרי והגדלת אחוז החומר המוצק. שיטה זו היא מעין הומאג' של הבעלים לשיטת האמרונה האיטלקית שעברה אינטרפרטציה ואדפטציה לאקלים ולפרי הישראלי.

עת סיום תהליך הייבוש, מועברים הענבים למכלי תסיסה קטנים, ועוברים תהליך תסיסה ארוך ואיטי בטמפרטורות נמוכות, כל זאת על מנת לשמר את הטעמים הפירותיים, הניחוחות והארומות של הפרי.
עם סיום תהליך התסיסה עובר היין לחביות היישון, גם כאן לא חסכו בזאוברמן מאמצים, תהליך היישון הינו תהליך בעל ערך רב לתוצר שיתקבל ולכן מקפידים בעלי היקב על יישון בחביות חדשות בלבד אשר יובאו מאיטליה וצרפת. החבית החדשה היא זו שתוסיף לזאוברמן את חותם הטעם הבלעדי שלו.
חלק מהיין, זה שסומן עוד בתהליך התסיסה ככזה המסוגל להכיל "תיבול" נוסף, יעבור יישון כפול ויזכה לחבית נוספת חדשה, אשר תקנה לו מנעד טעמים רחב, עמוק ומרוכז יותר.

גם בשלב הבקבוק אין פשרות, בזאוברמן משתמשים בפקק שעם גושני שעבר תהליך אנטי קורקין המאפשר התיישנות ארוכת טווח והשתבחות.

כל התהליך בזאוברמן מתחילתו ועד סופו מכוון למטרה אחת, ייצור יין עלית ייחודי בטעמו ואיכותו. הבציר הידני, שיטת היבוש, ההתססה , היישון בחביות חדשות והבקבוק הקפדני מאפשרים יצירת יינות עתרי אלכוהול (15.5% - 17.5% ) בעלי טעם וארומה ייחודיים. הזאוברמן אינו עובר סינון (Unfiltered)מה שמבטיח שלא נאבד אף לא במעט את הטעמים.